Are you facing problems in building management?

icon-sub-title
product-image-main-list-icon
 • Be difficult in collecting information from residents, need to meet face to face.

 • Updated information about residents are easily wrong

 • Don't respond the requests in time will affect resident satisfaction levels

 • Taking a lot of time and resources when dividing management work?

 • Service quality and reputation of buildings/residential areas are reduced because of complicated processes.

 • product-image-main-list-icon
bg-item
bg-item

WHAT DOES REAL BUILDING HAS?

icon-sub-title
image-banner
image-banner
feature-image
Having all features that Investor - Management need to manage residents
feature-image
Solve problems faced by traditional management processes on a single platform
feature-image
Process requests quickly, improve service quality
image-banner
image-banner
image-banner
feature-image
Having all features that Investor - Management need to manage residents
feature-image
Solve problems faced by traditional management processes on a single platform
feature-image
Process requests quickly, improve service quality
image-banner
image-banner

Real Building has been cooperating with many business partners across the country, and customers experience useful services

+11

Partners

+22

Projects

+217

Personnel

+8026

Processed Request

product-content-bg

OUTSTANDING FEATURES

icon-sub-title
Managing demographics, expenses

The management board can easily look up resident information quickly and save costs such as:

 • People
 • Vehicle
 • Contract
 • Bill
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
product-content-bg
image-banner
image-banner
image-banner
Community Management
 • Allows creating and managing groups
 • Posting and moderating resident content
image-banner
image-banner
image-banner
product-content-bg
Service management

Receive and process utility registrations from residents

image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
Request management

Approach and handle private requests from residents.

image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
product-content-bg
Workflow Management

Approach, assign and quickly handle requests from residents.

image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
Managing demographics, expenses

The management board can easily look up resident information quickly and save costs such as:

 • People
 • Vehicle
 • Contract
 • Bill
image-banner
Community Management
 • Allows creating and managing groups
 • Posting and moderating resident content
image-banner
Service management

Receive and process utility registrations from residents

image-banner
Request management

Approach and handle private requests from residents.

image-banner
Workflow Management

Approach, assign and quickly handle requests from residents.

image-banner

CUSTOMERS TALK ABOUT REAL BUILDING

icon-sub-title
Mr. Phat Pham
Lux Garden Management Board
icon-mask

I process resident requests a lot quicker. Residents no longer complain about the service quality of the building

Ms. Thu Trang
Vinhome Grand Park Management Board
icon-mask

As the building manager, my job becomes a lot simpler when I have Real Building. The activities of monitoring, updating and managing residents are more effective  than before.

Mr Trung Cang
The Rivana Binh Duong Management Board
icon-mask

Complex workflows are now much faster and cleaner. I can reduce the number of personnel, as well as save costs in the process of resident management

icon-arrow
icon-arrow

NEWS ABOUT REAL BUILDING

icon-sub-title
Feature Image
Nguy cơ bị đào thải nếu doanh nghiệp bất động sản chậm chuyển đổi số

08-09-2022 - 10:34 AM

Chuyển đổi số trong lĩnh vực Bất động sản là xu hướng tất yếu, giúp minh bạch thị trường bất động sản vốn đang mất niềm tin với khách hàng. Nếu doanh nghiệp chậm chạp chuyển đổi số hoặc không có chiến lược phù hợp sẽ bị bỏ lại và nguy cơ bị đào thải rất cao. Cần […]

Xem chi tiết >>
Feature Image
Quy trình quản lý tòa nhà thực hiện như thế nào?

07-09-2022 - 3:33 PM

Bộ quy trình quản lý tòa nhà chuyên nghiệp gồm công việc gì? Cách thực hiện ra sao? Hãy cùng Real Platform tìm hiểu công tác quản lý vận hành tòa nhà chi tiết nhé. Quy trình quản lý tòa nhà là hoạt động giúp chủ đầu tư giám sát, theo dõi và vận hành […]

Xem chi tiết >>
Feature Image
Real Building cung cấp giải pháp chuyển đổi số dành cho quản lý toà nhà...

05-09-2022 - 9:44 AM

Real Building giúp việc chuyển đổi số là cụm từ được sử dụng nhiều hiện nay, trong hầu hết mọi cách thức vận hành của cuộc sống, từ quản lý kinh doanh, tối ưu hiệu suất, đến hiện đại hóa cách thức vận hành. Trước yêu cầu chuyển đổi để bắt kịp xu thế của […]

Xem chi tiết >>
Feature Image
Nguy cơ bị đào thải nếu doanh nghiệp bất động sản chậm chuyển đổi số

08-09-2022 - 10:34 AM

Chuyển đổi số trong lĩnh vực Bất động sản là xu hướng tất yếu, giúp minh bạch thị trường bất động sản vốn đang mất niềm tin với khách hàng. Nếu doanh nghiệp chậm chạp chuyển đổi số hoặc không có chiến lược phù hợp sẽ bị bỏ lại và nguy cơ bị đào thải rất cao. Cần […]

Xem chi tiết >>
Feature Image
Quy trình quản lý tòa nhà thực hiện như thế nào?

07-09-2022 - 3:33 PM

Bộ quy trình quản lý tòa nhà chuyên nghiệp gồm công việc gì? Cách thực hiện ra sao? Hãy cùng Real Platform tìm hiểu công tác quản lý vận hành tòa nhà chi tiết nhé. Quy trình quản lý tòa nhà là hoạt động giúp chủ đầu tư giám sát, theo dõi và vận hành […]

Xem chi tiết >>
Feature Image
Real Building cung cấp giải pháp chuyển đổi số dành cho quản lý toà nhà...

05-09-2022 - 9:44 AM

Real Building giúp việc chuyển đổi số là cụm từ được sử dụng nhiều hiện nay, trong hầu hết mọi cách thức vận hành của cuộc sống, từ quản lý kinh doanh, tối ưu hiệu suất, đến hiện đại hóa cách thức vận hành. Trước yêu cầu chuyển đổi để bắt kịp xu thế của […]

Xem chi tiết >>
Xem thêm >

CUSTOMER OF REAL BUILDING

icon-sub-title
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
img img img
img