BẠN ĐANG GẶP VẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ TOÀ NHÀ?

icon-sub-title
product-image-main-list-icon
 • Traditional sales process with many complicated documents

 • High cost of human resources

 • Receiving information and taking care of customers takes a long time

 • Difficulties in managing and securing customer information

 • The status of errors and bottlenecks between departments still exists

 • product-image-main-list-icon
bg-item
bg-item

WHAT DOES REAL AGENT HAS?

icon-sub-title
image-banner
image-banner
feature-image
Digitize the sales process
feature-image
Efficient, flexible operation
feature-image
Easy and fast transaction
feature-image
Centralized data source management
image-banner
image-banner
image-banner
feature-image
Digitize the sales process
feature-image
Efficient, flexible operation
feature-image
Easy and fast transaction
feature-image
Centralized data source management
image-banner
image-banner

Real Agent has been cooperating with many business partners across the country, and customers experience useful services

+100.000

Customers

+150

Parters

+500

Projects

+60.000

Successful trading products

product-content-bg

icon-sub-title
PREPARATION - CONSULTING STAGE
 • EsaleKit
 • Leads Mining
 • Leads Management
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
product-content-bg
image-banner
image-banner
image-banner
BOOKING - PREPARATION STAGE
 • Paying reservation
 • Product draw
 • Priority assembly
image-banner
image-banner
image-banner
product-content-bg
SALE STAGE
 • Livestream
 • Open sale events
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
AFTER SALE STAGE
 • Contract
 • Handing over products
 • Report, compare commissions
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
product-content-bg
CUSTOMER CARE

Handing over products

image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
image-banner
PREPARATION - CONSULTING STAGE
 • EsaleKit
 • Leads Mining
 • Leads Management
image-banner
BOOKING - PREPARATION STAGE
 • Paying reservation
 • Product draw
 • Priority assembly
image-banner
SALE STAGE
 • Livestream
 • Open sale events
image-banner
AFTER SALE STAGE
 • Contract
 • Handing over products
 • Report, compare commissions
image-banner
CUSTOMER CARE

Handing over products

image-banner

CUSTOMER TALK ABOUT REAL AGENT

icon-sub-title
Mr. Nguyen Ngoc Min
Vice President of Sales - Dat Xanh Premium
icon-mask

Using of RealPlatform ecosystem makes Dat Xanh Premium’s sales process professional and highly efficient, simplifying many manual processes, making the transaction process faster, and saving personnel for the department. customer service. With effective management of the sales process from booking, accommodation, priority assembly, reservation, centralized data management, transparency and security”

Mr. Le Xuan Luong
Director - TECCO Service
icon-mask

The RealPlatform ecosystem helps TECCO transform most of the traditional sales process, which is quite cumbersome and complicated for the real estate industry in general and of TECCO Services in particular. Help the transaction process faster, save effort for human resources in the departments, help sell more products in the same time period, statistics the number of transactions as well as inventory quickly. quickly, and especially the most optimal cost management and cash flow management for businesses.

icon-arrow
icon-arrow

NEWS ABOUT REAL AGENT

icon-sub-title
Feature Image
Khó khăn CĐT thường gặp khi bán hàng và quản lý bán hàng BĐS?

30-09-2022 - 2:50 PM

Trong ngành Bất động sản, chủ đầu tư đối mặt với rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và thành công của một doanh nghiệp. Và dưới đây là top những khó khăn mà các chủ đầu tư thường xuyên gặp phải trong quá trình triển khai bán Bất động […]

Xem chi tiết >>
Feature Image
5 khó khăn thường gặp khi bán hàng và quản lý bán hàng BĐS truyền...

30-09-2022 - 9:59 AM

Bán hàng và quản lý bán hàng BĐS truyền thống trong ngành Bất động sản dù phổ biến nhưng tiềm tàng rất nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và thành công của một doanh nghiệp BDS. Và dưới đây là top những khó khăn mà bất ký doanh nghiệp BDS […]

Xem chi tiết >>
Feature Image
Chuyển đổi số trong bất động sản là cả hành trình dài

08-09-2022 - 11:24 AM

Trong thời kỳ “bình thường mới” như hiện nay, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ với nhiều doanh nghiệp. Đối với tất cả các lĩnh vực kinh doanh nói chung và bất động sản nói riêng việc chuyển đổi này là điều tất yếu, tuy nhiên đó sẽ là cả hành […]

Xem chi tiết >>
Feature Image
Khó khăn CĐT thường gặp khi bán hàng và quản lý bán hàng BĐS?

30-09-2022 - 2:50 PM

Trong ngành Bất động sản, chủ đầu tư đối mặt với rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và thành công của một doanh nghiệp. Và dưới đây là top những khó khăn mà các chủ đầu tư thường xuyên gặp phải trong quá trình triển khai bán Bất động […]

Xem chi tiết >>
Feature Image
5 khó khăn thường gặp khi bán hàng và quản lý bán hàng BĐS truyền...

30-09-2022 - 9:59 AM

Bán hàng và quản lý bán hàng BĐS truyền thống trong ngành Bất động sản dù phổ biến nhưng tiềm tàng rất nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và thành công của một doanh nghiệp BDS. Và dưới đây là top những khó khăn mà bất ký doanh nghiệp BDS […]

Xem chi tiết >>
Feature Image
Chuyển đổi số trong bất động sản là cả hành trình dài

08-09-2022 - 11:24 AM

Trong thời kỳ “bình thường mới” như hiện nay, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ với nhiều doanh nghiệp. Đối với tất cả các lĩnh vực kinh doanh nói chung và bất động sản nói riêng việc chuyển đổi này là điều tất yếu, tuy nhiên đó sẽ là cả hành […]

Xem chi tiết >>
Read more >

CUSTOMER OF REAL AGENT

icon-sub-title
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
 • Partner Image
img img img
img